BOLR

گازسوز کردن خودروها و آلایندگی خودروهای گازسوز

گازسوز کردن خودرو‌ها و چالش‌های زیست‌محیطی | روزنامه صمت

خودروهای گازسوز خود به دو نوع پایه دوگانه‌سوز و دوگانه‌سوز پس از تولید … باعث شده گازسوز کردن خودروها به‌عنوان راهکاری برای کاهش آلایندگی هوا در …


توانایی افزایش ظرفیت استفاده از CNG/ مردم به خودروی …

توانایی افزایش ظرفیت استفاده از CNG/ مردم به خودروی گازسوز مایلند … اورعی به الزام انجام برنامه ریزی‌های بلند مدت برای جایگزین کردن سوخت و حامل‌های … آلایندگی خودروهای دوگانه سوز در قیاس با خودروهای پایه گازسوز بیشتر است.


اختصاص وام 2.5 میلیون تومانی برای گازسوز کردن خودرو (نحوه …

وامی به میزان 2.5 میلیون تومان برای گازسوز کردن خودرو ها در نظر گرفته شده‌است؛ البته اولویت این طرح با خودروهای حمل‌و‌نقل عمومی (چه مسافری و چه …


مقاله اهمیت بررسی گازسوز کردن خودروها در جهت کاهش آلایندگی

زندی و …


ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮﺯ ﺑﻨﺰﻳﻦ-CNG

ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ. ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮﺯ، ﺣﺪﺍﻗﻞ. ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺰﻳﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. … ﺁﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻭ ﺁژﺍﻧﺲ …. ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ.


بررسی آثار گازسوز کردن خودروها – ویستا

هم اكنون در ۱۴ كشور بیش از ۱۰ هزار خودرو تبدیل به گازسوز شده اند. خودروهایی كه موتور آنها فقط با گاز CNG كار می كند، مواد آلاینده كمتری نسبت به خودروهای تبدیل شده به …


گازسوز کردن خودرو چقدر هزینه دارد؟ – پایگاه اطلاع رسانی عصر …

طبق مصوبه هیأت وزیران، قیمت سی‌ان‌جی از اول خرداد سال‌جاری ۱،۳۹۲ ریال افزایش پیدا می‌کند که برای …


جزئیات گازسوز کردن ۲۰ هزار … – پایگاه اطلاع رسانی عصر خودرو

مدیر CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به طرح CNG سوز کردن ۲۰ هزار خودروی سنگین اظهار کرد: کار تبدیل و گازسوز کردن …


جزئیات گازسوز کردن ۲۰ هزار خودروی سنگین اعلام شد – ایسنا

مدیر CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به طرح CNG سوز کردن ۲۰ هزار خودروی سنگین اظهار کرد: کار تبدیل و گازسوز کردن بر عهده وزارت …


وام 2.5 میلیونی برای گازسوز کردن خودروها در راه است – دیجیاتو

… از عملیاتی شدن ارائه وام 2.5 میلیون تومانی برای گازسوز کردن خودرو ها … از گاز طبیعی در مقایسه با بنزین می‌توان به آلایندگی کمتر، عدد اکتان …


ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎي ﮔﺎزﺳﻮز و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر

ﭘﺮوژه ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎي ﮔﺎزﺳﻮز در ﭼﻬﺎر ﻓﺎز ﺑﻪ. ﺻﻮرت زﻳﺮ ….. ﮔﺎزﺳﻮز ﻛﺮدن. ﺧﻮدروﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﺪ . اﻣﺎ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدروﻫﺎي دوﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ … ﺳﻮﺧﺖ، ﻛﻨﺘﺮل ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ و ﻣﺼﺮف.


CNG

ﺑﻌﻼوه آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻي ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ﺳﻮز ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ. ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﺸﻮر، … و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﮔﺎز ﺳﻮز ﻛﺮدن ﺧﻮدروﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ. CNG.


پرداخت وام ۲.۵ میلیون تومانی به مالکان خودروهای پرمصرف برای …

… به گازسوز خبر داد و گفت: میزان تسهیلات اعطایی برحسب مدل خودرو به‌طور … ۲.۵ میلیون تومانی به مالکان خودروهای پرمصرف برای گازسوز کردن خودرو.


خودروهای گازسوز استاندارد می‌شوند – خبرآنلاین

توسعه ظرفیت‌های عرضه سوخت CNG در کشور با وجود 4 میلیون خودروی دوگانه … از مجموع 4 میلیون و 100 هزار خودروی گازسوز، 2 میلیون و 800 هزار خودرو …


وام ۲.۵میلیون تومانی برای گاز سوز کردن خودروها عملیاتی شد – الف

وام ۲.۵میلیون تومانی برای گاز سوز کردن خودروها عملیاتی شد … برای دوگانه سوز كردن خودروها خبر داد و گفت:متقاضيان با اولويت صاحبان خودروهای حمل و …


خودروهای گازسوز ؛ دوست یا دشمن طبیعت!؟ – جام جم

به گزارش جام جم آنلاین ، به منظور بررسی تاثیر گازسوز نمودن خودروها … منظور از آلوده کردن محیط زیست عبارتست از مخلوط شدن مواد فوق با آب، هوا و خاک … و محیط زیست، به معرفی مزایای خودروهای گازسوز در کاهش مقدار آلاینده ها می پردازیم.


تردد 4میلیون و 300هزار خودروی گازسوز و دوگانه‌سوز در کشور …

تردد 4 میلیون و 300 هزار خودروی گازسوز و دوگانه سوز در کشور … اورعی به الزام انجام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای جایگزین کردن سوخت و حامل‌های انرژی اشاره کرد … وی ادامه داد: ایمنی خودروهای دوگانه‌سوز و میزان آلایندگی آنها دچار مشکل است.


شرایط دوگانه سوز کردن خودروهای دیزلی مهیا است – پرشین خودرو

پرشین خودرو: یک فعال صنعت CNG از وجود ظرفیت برای دوگانه سوز کردن خودروهای دیزلی خبر داد و گفت: ظرفیت برای گازرسانی به مناطق محروم از …


آیا خودروهای CNG واقعا آلایندگی کمتری دارند؟ – آرین موتور

گاز CNG از بنزین و گازوئیل استفاده شده در خودرو‌ها، آلایندگی کمتری … خودروسازی، باعث کمرنگ شدن خودرو‌های گازسوز شده است و امروزه استفاده از …


مقایسه خودروهای بنزین سوز و گاز سوز | اپلیکیشن زینگ …

در حالی که دو سوخت اصلی خودرو یعنی بنزین و گاز در بسیاری از خودروها مورد … میزان آلاینده های خروجی از اگزوز که اندازه گیری شده نشان می دهد CNG سوختی به مراتب سالمتر از بنزین است. … را دارا بوده و چون این گاز را به راحتی قابل پمپاژ کردن است، بنابراین خیلی سریع در … مقایسه از نظر فنی و موتوری خودروهای گاز سوز و بنزین سوز


تعیین ترکیب بهینه بنزین و گاز در ناوگان خودروهای سبک …

برای این منظور سه خودرو سبک به نمایندگی از خودروهای داخلی، در سه طبقه بندی قیمت و … سوخت بنزین و گاز اثر چندانی ندارد و ارجحیت خودروهای گازی با آلایندگی کمتر نسبت به … به طور کلی گاز سوز کردن خودروها مسئله‌ی مهمی است که حساب و کتاب دارد و …


۲۰ هزار خودروی سنگین، گازسوز خواهند شد – زومیت

حمید قاسمی ده چشمه، مدیر CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی جزئیات جدیدی از طرح گازسوز کردن خودروهای سنگین ارائه داد. فولکس واگن نیز در این …


بررسی معایب خودروهای دوگانه سوز – مشرق نیوز

در ادامه مهم‌ترین مشکلاتی که در خودروهای دوگانه‌سوز برای موتور رخ می‌دهد را مرور می‌کنیم: … دسترس هستند و به همین دلیل این مشکل به‌راحتی در خودروهای پایه گازسوز قابل رفع است. … خودرو از آسیب‌دیدگی این قطعه در جریان کارکرد موتور جلوگیری کرد. … برای برطرف کردن مشکل انتقال حرارت زیاد به سرسیلندر، استفاده از …


آلایندگی خودروهای گازسوز – ایجاد سامانه گاز اندیشه

هیچ دیدگاهی برای آلایندگی خودروهای گازسوز ثبت نشده. (Pollutant). به منظور بررسی تاثیر گازسوز نمودن خودروها برمحیط زیست و بهداشت جامعه، ابتدا … منظور از آلوده کردن محیط زیست عبارتست از مخلوط شدن مواد فوق با آب، هوا و خاک به …


هوای پاک و مشکلات گازسوز کردن خودروها | محیط زیست | DW …

در هفته‌ هوای پاک در ایران، خودروها به عنوان اصلی‌ترین عامل آلایندگی هوا در مرکز … سابقه‌ی چنین طرح‌هایی به گازسوز کردن ۱۲۰۰ خودرو و احداث دو جایگاه سوخت‌گیری در سال …


اثرات گاز CNG بر موتور خودرو و مقایسه آن با سوخت های دیگر

لذا سوختن آن کربن کمتری بر جای گذاشته و در خودروهای گازسوز به علت کاهش … شواهد بالا , باز هم مهر خشک کار کردن را بر پیشانیه موتور های گاز سوز بزنند. … گاز طبیعی (CNG) ،گاز منو اکسید کربن در حدود ۷۰درصد و مواد آلاینده گازی …


توانایی افزایش ظرفیت استفاده از سی ان جی

اورعی به الزام انجام برنامه ریزی‌های بلند مدت برای جایگزین کردن سوخت و حامل‌های … وی با بیان اینکه حدود 4 میلیون و 300 هزار خودروی گازسوز و دوگانه سوز در … آلایندگی خودروهای دوگانه سوز در قیاس با خودروهای پایه گازسوز بیشتر است.


وام 2.5 میلیون تومانی برای گازسوز کردن خودروها – ایران جیب

جی درباره ارائه تسهیلات برای گفت: 2.5 میلیون میلیون تومان وام برای متقاضیان گازسوز کردن خودروها در نظر گرفته شده که دارندگان خودروهای قدیمی و …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر