BOLR

که قرار بود تقلیدِ امواج باشد

که قرار بود تقلیدِ امواج باشد

به دلقک‌ ها نگاه کن در حقیقت زندگی‌نامه‌ای غیرواقعی است ناواقعیتی که ناباکوف در پشت آن پنهان می‌شود او در سایه می‌ نشیند و راوی دیگری را به جای …


ترور و شکنجه و ازارالکترونیکی و الکترومغناطیسی …

اگر منبع انتشار امواج اسکالر را یک نقطه در نظر بگیریم با قرار دادن گیرنده های متعدد در … ایا مدتهای مدیدی است که دچار اضحال و نفخ هستید و پزشکان قادر به تشخیص … اند وخیلی از مراجع تقلید و بسیاری از روشنفکران حقیقی ایرانی توسط بیماریهای …


مشاهده‌ي علمي – شبیه‌سازی امواج دریا – شبکه رشد

همچنین ممکن است موج سوارانی را دیده باشید که روی یک موج به ساحل میرسند. ممکن است … آب زیر تاج (یا قله‌ی) موج تحت وزن آب اضافی خود قرار می‌گیرد.


چینش بهینه منابع انتشار امواج الکترومغناطیسی برای …

نظیر پیکسل های. واقع در خط … تحقیق تمرکز اصلی بر روی امواج مخابراتی است، که از …. علم ژنتیک تقلید می کند و با به کار بردن آنها، به تولید.


راﺑﺮت ﺑﺎﻻن : ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻬﺮداد ﺧﺎﻟﻘﯽ : ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ردﯾﻒ ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻻﺗﺮِ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎي ﻣﻮج اﺳﺖ ….. ﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اداﻣﻪ ي ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ روﻧﺪ …. ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و …. اﻣﻮاج اﺻﻼﺣﯽ و اﺻﻼﺣﺎت. )1. ﻣﺘﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﺳﻌﺖ اﻣﻮاج اﺻﻼﺣﯽ ﺗﺤﺖ اﺻﻞ اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ …. اﮔﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﻮج اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ، اﺻﻼح ﺑﻌﺪي اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮕﻮي اﺻﻼﺣﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ . 17.


خنده و خاموشی

… دارد چون مشخص نیست اگر برای مواردی که با سلامت عموم مردم مرتبط است قرار باشد ما … اما از آنجایی که همان طور که همیشه مقصر خلبان است همیشه هم حق با مقام بالاتر … وزارتی: ساده ترین روش برای این که بدانیم این امواج مضرند یا نه، همان راهی است که سه … با لحن داش مشدی نخراشیده ای (به تقلید از داش آکل در بستر مرگ) می گوید: «مرجان.


طراحی و ساخت دستگاه تولید کننده سیگنال های اختصاصی، …

… ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺑ. ﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ از ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري را در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار … ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ. اﻣﻮاج. ، ﯾﮏ. ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از. ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ … اﻧﺴﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. … ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﻮد . ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده. از. ﺑﺴﯿﺎري. از. داروﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﮐﻪ درﻣﺎن اﺳﺖ. ، ﺑﺮﺳﯿﻢ.


کاکتوس تنها گیاهی که تشعشعات گوشی های همراه را به خود …

انبیاء · اولیاء و صالحین · شهدا · مراجع تقلید · پاسخ به سوالات و شبهات … اوپنتیا (Opuntia): سر شار از فلاوانوئیدز است که خاصیت آنتی اکسیدانی دارد. … تیغ های سطح کاکتوس همچون آنتن های گیرنده ی قوی امواج مخرب و مزاحم محیط ما را جذب می کنند. … این قرار بود که اگر گلدان با کاکتوسی را در اطراف مودم قرار دهیم امواج خطرناک وای فای را …


پروژه ام‌کی‌اولترا – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

یکی از اهداف این پروژه تحت تأثیر قرار دادن سیاستمداران کشورهای مختلف و نه تنها … نکته جالب در مورد تفاوت کنترل ذهن با ذهن خوانی این است که اگر امواج مکانیکی یا …. آیا امواج و ارتباط نورون‌ها و سیکل آن‌ها می‌توانند کار یک دارو را دقیقاً تقلید کنند و …


گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱

one of the best ways to improve ourselves is to stop judging people. … که ظاهرا چند بیتی از این شعر حافظ را تضمین کرده بود اگر کسی این شعر و شاعر را ….. و خرافات چند هزارساله بیدار نشده است که امواج متلالا دانش با هجوم برافکار و عقول آدمیان، ….. اگه یزید هم گفته باشد٬ و حافظ تقلید کرده باشد٬ دلیل نمیشه که به یزید ارادت داشته؛ …


تلویزیون تلاش گسترده‌ای می‌کند که به فشار امواج ماهواره‌ای …

تلویزیون تلاش گسترده‌ای می‌کند که به فشار امواج ماهواره‌ای پایان دهد/ … چون حال برخی برنامه‌های دیگر ما هم وارداتی هستند و از برنامه‌های دیگری تقلید شده و به نوعی ایرانیزه شده‌اند ولی … در حیطه دانش و تخصص داورها نیز نظرم این است که اگر قرار باشد تا … وی افزود: اگر قرار بود این برنامه به صورت لایو و زنده روی آنتن رود، …


آبان ۱۳۸۹ – پايگاه اطلاع رساني الکتروفیزیولوژی قلب

در بزرگي دهليز چپ در اكثر اشتقاقها بويژه II, III, AVF كه موج P مثبت است ‚ اين همپوشاني … بويژه در ليدهاي تحتاني قلب آنقدر معمول است كه تا چند دهه پيش به P پولموناري معروف بود . …. به همين خاطر بلوك شاخه اي چپ شديدا طرحهاي MI را تقليد ميكند پس اگر …. د قرار گرفتن محور در ربع فوقاني راست ( ناحيه شمال غربي) يعني بين 90 …


ترجمان – «خودت باش» توصیهٔ مزخرفی است، چه دختر باشی چه پسر

«خودت باش» یکی از آن احکام پوچ خودیاری است که وردِ زبان طیف … خود واقعی‌ام است، در عجب بود که چرا هیچ‌کس بعد از اولین قرار عاشقانه دیگر دلش … جز ‘شکلی جسمانی’، یعنی تقلید و نمایشِ مکرر هنجارهای همه‌جا حاضر». … منظورم زمانی است که تصمیم گرفتم امواج سرگردان خویش را بر این متمرکز کنم که کمتر خودم باشم.


ابوسعید ابوالخیر (رباعیات) – ویکی‌نبشته

… دَیر است تو را. ور دل به خدا و ساکن میکده‌ای, می نوش که عاقبت به خیر است تو را ….. عیان در همه آفاق حقست. چیزیکه بود ز روی تقلید جهان, والله که همان بوجه اطلاق حقست …. در کار کس ار قرار می‌باید هست, وین یار که در کنار می‌باید هست. هجریکه بهیچ کار … هر گوش صدف حلقهٔ چشمیست پرآب, هر موج اشاره‌ای ز ابروی کسیست …


River Out Of Eden: A Darwinian View Of Life

The Spectator. مورخ. ١١. ژوئن. ١٩٩۴. می. باشد. شرح کار تحقیقی. دن نیلسون. و. سوزان. پلگر ….. دادند این بود که به طور تصادفی به خاطر وجود موانع جغر. افیایی، ….. دراز است که امواج …… تقلید گل ارکیده از بدن زنبور ماده تنها تصوراتی انسانی است.


جایگاه عقل و مراتب آن در مثنوی معنوی مولوی

نسخه مثنوی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است تصحیح دکتر محمد استعلامی است. …. در مجالس می طلب اندر عقول آن چنان عقلی که بود اندر رسول …. عقل پنهان است و ظاهر عالمی صورت ما موج یا از وی نمی …. پیامبر را تأویل می کند که منظور از روستا شیخی است که واصل و کامل نشده و کار او تقلید است و وارد شهر عقل کلی نشده است.


موشک ضد رادار خا58 – جنگاوران

موشک شرایک اولین موشک ضد رادار جهان بود که توسط ارتش امریکا طی جنگ ویتنام استفاده شد … شوروی به تقلید از امریکا در اواخر دهه 1960 دست به ساخت موشک ضد رادار زد ولی موشک … قبل از اینکه بتوان موشک را روی رادار پاتریوت قفل کرد ، جنگنده هدف قرار بگیرد … این غلاف وظیفه کشف امواج راداری های دشمن و تایین موقیعت انها را دارد .


ما بیشتر از آن‌ که فکر کنیم چپ هستیم؛ به بهانه گذشت صد …

پاسخ من این است که چپ دموکراسی را به معنای خاص خود دنبال می‌کرده، با ناسیونالیسم … قرار بود برای مهار موج کمونیسم روسی باشد ولی نهایتا دل به همان روسیه‌ای ….. هر دو در تقلید مشترک بودند و این نمی‌توانست به ساختن فرهنگی اصیل …


آینده رهبری نظام جمهوری اسلامی پس از آیت‌الله خامنه‌ای – رادیو فردا

ضمن آن که ۲۶ سال رهبری، ۸ سال ریاست جمهوری و بقیه مسئولیت‌های … شفاف به سابقه بیماری خود اشاره کرد و گفت که قرار است طی چند ساعت … حالا که سن او بالا رفته، شایعات هم افزایش یافته است. … با توجه به این شروط، هیچ یک از مراجع تقلید نمی‌توانند ولی‌فقیه شوند، برای این که فاقد هرگونه سابقه مدیریتی هستند.


شباهت عجیب نخبه ۱۱ ساله با دختری که انرژی هسته‌ای کشف …

گویی همه چیز سر جای خودش قرار دارد، به گونه‌ای که ممکن است از این وضع بی … نکته‌ای کلیدی که اگر سال‌ها پیش رعایت شده بود، برخی ابهامات بزرگ …


بیانات مقام معظم رهبری – دانشگاه امام صادق پردیس خواهران

باید تلاشمان این باشد که اسلام ناب …… وی نقش مراجع تقلید و محافل دینی را بسیار ارزشمند و بی بدیل خواند و افزودند: امروز نهاد …


رازهای درمانی گوش دادن به قرآن

تقریبا بیست سال پیش بود که با یکی از دوستانم در مورد تأثیر قرآن بر سلول … و هنگامی که گوش را در معرض امواج صوتی قرار داد، مشاهده کرد که سلول های مغزی به … خاصی نوسان و لرزشی دارد که بشر از فهم و درک و تقلید آن عاجز است.


تفسیر نوار قلب

الکتروکاردیوگراف دستگاهی است که جریانات الکتریکی قلب را از طريق ….. در این روش یک موج که دقیقا بر روی یک خط تیره بزرگ قرار گرفته است را پیدا کنید. خطوط تیره …. ها اي به الله الى السيد ال مبيي تقليد شابا أتما الى ذلك فقد قتل، اسلام اون.


زن و سیاست«قسمت اول»

… از مو را در میان امواج «تحجرگرایی» و «تجددمآبی» با استواری و موفقیت پیمود، نتیجه این … حبس کلی زن در خانه، نوعی مجازات بود که به طور موقت در اسلام برای زنان بدکاره … «آیا می شود زن را وصیّ یا قیّم بر صغار، یا ولی بر اموال قرار داد؟ …. بلکه اگر زن، شرایط دیگر را دارا باشد، مساوی با مرد است، و مانند مرد می تواند مرجع تقلید باشد، و …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر