BOLR

حقایق نهفته در زندگی سهراب پخش می‌شود/ ساخت مستند فروغ فرخزاد کلید خورد

حقایق نهفته در زندگی سهراب پخش می‌شود/ ساخت مستند فروغ …

حقایق نهفته در زندگی سهراب پخش می‌شود/ ساخت مستند فروغ فرخزاد کلید خورد. تهیه کننده مستند سهراب سپهری از پخش این مجموعه از شبکه دو خبر داد.


ساخت یک مستند جالب درباره فروغ فرخزاد – ایران آنلاین

ساخت یک مستند جالب درباره فروغ فرخزاد : : فیلم مستند … استقبال زیادی شد و همه منتظر ساختن فیلمی درباره‌ زندگی فروغ بودند.».


احمد شاملو «قدیس» نیست! – ایرنا

… دستی که بر صفحه کلید می‌لغزد، در دوران انفجار اطلاعات باید به دقت حرکت کند. … مستند قدیس که شب گذشته از صدا و سیما پخش شد نمونه‌ای از نقدی است که به … در این مستند دیده نمی شود، در این مستند، زندگی شخصی شاملو دیده می شود و … قول کارگردان در ستایش شاعرانگی فروغ فرخزاد نوشته و ساخته و به ابراهیم …


فروغ فرخزاد [آرشيو] – P30World Forums – انجمن های تخصصی …

ساختن فیلم مستند ( خانه سیاه است ) از زندگی جذامیان که در زمستان سال ۱۳۴۲ برندۀ جایزۀ …. آفتاب می شود : نگاه کن که غم درون دیده ام ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام …. پنجره ابزار به تفاهم رسيدن است با ديگران و كليد گشايش در، بر وجدان خويش …… براي همين است كه اين شاعر (شاملو) به شاعراني چون سهراب و فروغ ايراد …


(PDF) شعر گفتار و شعر پسانیمایی | قهرمان شیری – …

دﻛﺘﺮ ﺳﻴ ﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺎﺑﺮي اردﻛﺎﻧﻲ / ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ، واژﮔﺎن و ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﺳﻬﺮاب و ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد 181 . ….. در ﻃﻮل ﻗﺮون ، ﺷﻨﻴﺪه ﺷﻮد و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻛﺎر آﻳﺪ و آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﺠﺎز در ﺳﺨﻦ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻜﺮ و …… آﻏﺎز ﻛـﻼم و ﺧﻮاب ﺗﺎرﻳﺦ ، و ﮔﺮدة ﭘﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻲ و ﺟﺴﺖ و ﺟﻮي ﺷﺎﻋﺮ در ﭘﺎﻳﺎن آن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮرد . …… ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻧﻨﺪه آﻣﺪه ، وﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﻜﻞ ﺷـﻌﺮ ﻣﻔﻬﻮم آﻧﺮا ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻛﻠﻴﺪ واژﮔﺎن ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ اﺳﺖ اﻟﻘﺎء ﻣﻲﻛﻨﺪ .


نماد در اشعار سهراب سپهری – الشعر والنقد الأدبي – blogfa

سهراب سپهری از شاعران معاصر در شعر خود از نماد سود جسته است و همین امر یکی از رازهای … شکل گستردة نمادگرایی عرفانی، ابتدا در آثار منثور عرفانی به چشم می خورد. … نیما با عقیده به جریان طبیعی بیان و نیز تعهّد در شعر در بیان حقایق اجتماعی، استفاده از سمبل …… اتاق (فروغ فرخزاد،1380:ص328) رمز وجود و هستی و زندگی شاعر است.


سید حسین عمادی سرخی – واگویه های قلب مرد تنها

می خورد بر قلبم، ببین، از تن توانم می رود لرزان شده، زانوی … او، برای عاشقی، من را به دست خویش، ساخت …. *مصطفی الوندی زندگی بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۸ “ای زندگی! بردار دست، از امتحانم …. خوابهایم، به محض آمدنت، می شود، غرق نور و شور و غزل ….. من، می شوم سهراب و او هم، می شود رستم …… *فروغ فرخزاد …. اینجا همه از یاد تو غافل، همه مستند


شروین وکیلی – کتاب نایاب

کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتان را به … بخش سوم: فروغ فرخزاد. 168. گفتار نخست: زندگینامه. ی فروغ. 168. گفتار دوم: آثار …… ی شخصیت و ساخت روانی پروین تصویری همسان و یکدست … ی مستند دیگری که می …… بافت معنایی سنتی روبرو هستیم و بنابراین معنای نهفته در شعر را نو و متاثر از …


اولین انجمن مجازی شاعران ایران

اما در شعر اول که زندگی را به رودی خروشان تشبیه نموده است و انسان و تنهایی اش را مثل ….. است ، برای همين است که پس از حافظ ، مولوی ، نيما ، اخوان ، شاملو ، فروغ ، سهراب و. … قابل برشکافتن است : اول اين که تنهايی در ذات شعر نهفته است و اگر حتی شاعر از …… در غزل دوم ساخت و مکانیسم ورود به متمایز گویی و گریز از هنجار طبیعی کلام و …


بهمن ۱۳۹۵ – شعر و داستان/امین فرومدی

هستی با زبان ساخته می‌شود و جنس این عالم از زبان است. … وی چهارمین کلید اثر بورخس در این داستان را چیزی جز جستجوی فلسفی ندانسته و در این …


خیانت های احمد … – بازداری از تحریف تاریخ معاصر و باستان …

شماری بالا از هم میهنان میهنپرست ما، گمان میکنند اگر شخصی خاص یا …. و تدریس تان و زندگی تان، کسی مزاحم شما نمیشود و بخشی از بیوراسپان هم، با شما در مماشات و همراهی! … فریدون فرخزاد ، کسرا وفاداری، منوچهر فرهنگی، و علیرضا پهلوی بزرگ …… سازی میکند و در جانمایه ی گفتار: شاه کلید رهایی گر و رستگارکننده؛ …


برچسب سلبریتی – درنگ

ویدئوی پیک نیکی که فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، داریوش شایگان، احمد شاملو و داریوش مهرجویی …. این فیلم در سال ۲۰۱۴ به کارگردانی ناصر سعیداف ساخته شده و ماجرای زنی ….. اکبر عبدی در برنامه “شبی با عبدی” که از شبکه نسیم پخش می‌شود، شوخی ….. تیزر مستند «شجریان؛ از سپیده تا فریاد» با روایت بخش‌هایی از زندگی محمدرضا …


ادبیات کاشان

سالشمار زندگی ” سهراب سپهری ” شاعر و نقاش معاصر. …. به وجود می‌آید که جزء انواع ادبی محسوب می‌شود و این نوع در ادبیات فارسی «ساقی نامه» نام دارد و ادب عربی «خمریات». … مسجد آقا بزرگ که برای نماز، تبلیغ و تدریس ملا مهدی نراقی دوم ساخته شد؛ …… (منظور سبک هندی است) گاه ازبعضی جهان شعر سپهری به فروغ فرخ زاد …


ketab farsi

ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ، واژﮔﺎن و ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﺳﻬﺮاب و ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ….. ﻧﻈﺮان و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ادﺑﻲ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ و واﻛـﺎوي. ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ي آن اﻫﺘﻤﺎم و ….. زﻳﺒﺎ، ﺟﺎﻧﺪار و ﮔﻴﺮاﺳﺖ؛ آن ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ از ﻣﻌﻨﺎي زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻘﺎﺑﻞ آرﻣﺎﻧﻲ دو روي …… ﺗﺤﻠﻴـﻞ، و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﻲ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﻌﺎر و ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﻠﻴﺪ واژﮔﺎن …… در ﺷﻌﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﺷﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر …


حذفیات کتاب صادق هدایت محمود کتیرایی – ایران نامگ

در زبان‌هاى اروپايى كليد اين پيوند در خودِ زبان‌نگاره است و نيازى به كاربرد ….. یعنی دین مقوله‌ای است که با ظاهر شدن در یک گفتمان تلاش می‌کند زندگی انسانی را نظم دهد. … برای فوکو امری تاریخی است و در دل تاریخ و در حوادث تاریخی ساخته می‌شود. …… به چاپ سپرده و سینمای عباس کیارستمی، مصاحبه در فیلم مستند و تک‌نگاری‌های تحلیل …


نوشته های خواندنی – کیانا وحدتی

آیا می دانستید که قد انسان تا ۲۰، ۲۵ و گاهاً تا ۴۰ سالگی بلند می شود و از چهل … *30 برابر مردمی که امروزه بر سطح زمین زندگی می کنند در زیر خاک مدفون شده اند. ….. و خرده غذایی که وارد صفحه کلید می شود، باعث فساد و رشد انوع آلودگی ها خواهد شد. …… و شاعر لبنانی) ، فروغ فرخزاد (شاعر ایرانی) ، حامد کَرزی (رییس جمهور …


Untitled – جشنواره نقد کتاب

ﺍﺳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺩﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺑﻲ‌ﺭﻭﺡ ﺍﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ ﻣـﻲ‌ﺷـﻮﺩ. ﻧﻮﻉ ﺭﻣﺎﻥ … ﺧﻄﺮ ﻭﻳﮋﺓ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲ‌ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﻛﻪ «ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮﺩ ﻣﺎ ….. ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻬﻦ: ﺯﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ، ﺯﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﺔ ﺧﻮﺩﻧﻮﺷﺖ ﻣﻲ‌ﺑﻴﻨـﻴﻢ، ﻋﺎﻣـﻞ‌ … ﺑﺎﺭﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺯﻣﺎﻧﻤﻨﺪ ﺭﺍﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﻴﻘﺶ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮ» …… ﺭﺳﺘﻢ‌ ﻭ ﺳﻬﺮﺍﺏ (ﺭﺍﺳﻴﻦ)، ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﻜﻮﺱ، ﺑﺮﻧﻴﺲ‌ ﻭ ﻓﺪﺭ …… ﻛﻨﺎﺭ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻓﺮﻭﻍ …


یاد و خاطره – تریبون زمانه

علی صبا – یکی از مسائل درخور تأمل در فروغ وافول ستاره اقبال آیت الله خمینی …. مصالحه ای که انقلابیون با آگاه ساختن آیت الله خمینی واحتمالا ترور وی آن را ناکام گذاشتند. … وهیچ گزارش از گریه ودست کم تاسف برای از دست دادن فرزندش به چشم نمی خورد. …… اما قاتل اصلی مرد دوم بیست و سه سال دیگر زندگی می‌کند. … کلید خواستیم.


بالۀ«بابک خُرّمدین»،علی میرفطروس – تارنمای علي ميرفطروس

با …… توده با مصدّق تماس گرفت نتوانست موافقت او را برای پخش اسلحه میان توده ای ها و …… ساخت اُپرای ارزشمند «رستم و سهراب» به وسیله «لوریس چکناواریان» و …… شده و یاد می‌کند از این‌که تا سال‌ها پیش سخت بود از خانه فروغ فرخزاد هم حرف بزنیم.


كنعان

پدر نيست و اين نبودن به چشم مي‌آيد و جا به جاي زندگي ، خود را نشان مي‌دهد و اين حسّ ….. در قسمت‌هاي بعدي ، ساير ادعاهايي كه پيكره اين شبهه را ساخته بررسي خواهد شد . …… يك قدم آن كتاب‌ها به شعر نزديك شود تا شاعرهم ده قدم به حقايق و دقايق تاريخي نزديك شود . …… از معاصران، اخوان ثالث و فروغ فرخزاد و سهراب سپهری و یدالله رؤیایی همیشه …


گزیده متون فارسی

5 کلمه در نظر گرفته می شود. ….. نامه به قانون و تصويب نامه يا به دليلي كه مستند برآن حكم صادر گرديده است اشاره مي …… پر و پخش: پراكنده. …. جمع و جور كردن: منظم كردن و مرتب ساختن وسايل زندگي. …… 5) هدف تحقيق كشف حقايق جديد و توليد دانش نو است (يعنى در صدد يافتن پاسخ ….. (فروغ فرخزاد)


پرسپکتیو

میدانی که اگر از کنارم بروی لحظه های زندگی برایم پر از درد و عذاب میشود … هر آنچه تو را شکسته و مي شنوم هر آنچه در سکوت تو نهفته …. کاش سهراب نمی رفت به این زودی ها دل پر از … مرا عشق او چنگ اندوه ساخت …… می دونم که صداقت دل تو اونقدر هست که دل پر از فروغ منو * شرمنده پاکی کنه. ….. مطمئن باش كه شكست خواهي خورد …… فروغ فرخزاد.


مهر ۱۳۹۱ – اندیشه های برتر – blogfa

خبر از یک واقعه را میدهد که قرار است در آینده اتفاق بیافتد ) به پائولو دست ….. سرچشمه افکار او حقایق موجود است با اشکال گوناگون آن او سعی میکند زندگی روزانه ایران … در شعر خود زبان ادیبانه را به زبان متداول عامیانه نزدیگ ساخته و متعهد است …… فرخزاد را نگاه كنيم او حتي يكي از شعرهايش را تقديم به سهراب سپهري …


کافه داستان – رضا فکری

فرشته احمدی: «گروتسک» کلمه‌ای است که به توصیف این رمان کمک می‌کند … این کتاب مثل قهرمان‌های اساطیر تحولی وجود نداد و راوی داستان را با روایت زندگی آدم‌ها پیش می‌برد. ….. فکری: راوی و نوع روایت، بیش از همه‌ی عناصر ساخت داستان در «ریشه‌های غریبه» …… است که «زار» نهفته در دل زمین را بیرون می‌کشد و روی سر کارگرها پخش می‌کند.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر