BOLR

توجه حداقلی به قانون استفاده حداکثری از تولید داخلی

توجه حداقلی به قانون استفاده حداکثری از تولید داخلی + … – YJC

به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع بی‌توجهی مسئولان به تولیدات داخلی و تولیدکنندگان …


توجه حداقلی به قانون استفاده حداکثری از تولید داخلی – آپارات

در حالی که خرداد امسال قانون استفاده حداکثری از تولید داخل تصویب شده، اما در ابلاغ و اجرا با مشکلاتی روبرو بوده است و همچنان واردات، در اقتصاد …


توجه حداقلی به قانون استفاده حداکثری از تولید داخلی + صوت …

توجه حداقلی به قانون استفاده حداکثری از تولید داخلی + صوت. تمایل برخی مسئولان به واردات کالاهای مختلف، به کاهش انگیزه و توان تولیدکنندگان …


توجه حداقلی به قانون استفاده حداکثری از تولید داخلی + … – …

در پیک بامدادی هفدهم مهر می‌شنوید؛ به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع بی‌توجهی مسئولان به تولیدات داخلی و …


کارآمدی یا ناکارآمدی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و … …

با توجه به نامگذاری سال جاری، که سال رونق تولید است؛ موضوع همدلی و …. مگر ممکن است که یک «هدف حداکثری» را بتوان با یک «مشارکت حداقلی» به نتیجه رساند. … به‌عبارت‌دیگر؛ موانع داخلی برخاسته از «قانون حداکثر استفاده» است و …


قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي …

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها. در امر صادرات و …. با توجه به فهرست توليدات داخلي موضوع ماده. (۶). اين قانون اگر …


قانون استفاده حداکثری از توان داخلی الزام آور است – ایرنا

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: باید از ظرفیت تولید داخلی حداکثر استفاده صورت گیرد و استاندار به عنوان نماینده …


داﺧﻞ ﺗﻮان از اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺎز ﻧﻔﺖ ﺑﺎ – پژوهش حقوق عمومی

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه. ﻫﺎ و. اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪور ….. ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻮان داﺧﻞ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر. 1. ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻠﻄﻪ …… ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺣﻔﻆ ﺣﺪاﻗﻠﯽ درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻃﺮف. اﯾﺮاﻧﯽ؛.


ابلاغ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی با …

قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ابلاغ شد. حجت الاسلام …. توجه حداقلی به قانون استفاده حداکثری از تولید داخلی + صوت. به گزارش گروه …


بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران – …

ر در ﺣﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ و … و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ. ﺑﭙﺮدازد … اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ و رﻫﺎﯾﯽ از اﺗﮑﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐـﺮد و ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ …. ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ ….. ﻫـﺎی. اﻗﺘـﺼﺎد. ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ. ﺗﺒـﺪﯾﻞ. ﮐﺸﻮر. از. ﺣﺎﻟﺖ. واردﮐﻨﻨﺪه. ﺣـﺪاﮐﺜﺮی. ﺑـﻪ. ﺣﺎﻟـﺖ. وارد. ﮐﻨﻨـﺪه. ﺣـﺪاﻗﻠﯽ. و.


استراتژی ورود به بازار فنلاند

اهمیت موقعیت جغرافیایی فنلاند در منطقه نوردیک و استفاده این کشور از … خصوصی در روابط اقتصادی دو کشور و رشد حداکثری تعاملات اقتصادی دو کشور پس ازتوافق برجام … با توجه به اینکه تجارت خارجی یک سوم تولید ناخالص داخلی فنلاند را …. دستورالعمل شورای اروپا( 86/653/EEC ) استانداردهای حداقلی مشخصی را …


تایید خبر پیغام عربستان به ایران| سخنگوی دولت: تهران آماده …

نتایج این سفر نقطه عطف در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و مسیر تازه … که ارتش یمن می‌تواند از آن استفاده کند و پیشرفت‌های نظامی که در این مدت در یمن … امروز به دست آورده‌اند، یعنی «مقاومت حداکثری و دور شدن از مذاکره با ایران»، به دست …. اظهار کرد: سهم تولید و اشتغال و سایر موارد هم در آن هست و بر اساس قانون …


نشنال اینترست – پایگاه خبر و عکس ایران

با وقوع بحران های متعدد در عربستان سعودی و پاسخ های حداقلی واشنگتن به … نشان دهنده تغییری چشمگیر در سیاست خارجی ایالات متحده امریکاست و متحدین آن … این امر دست تصمیم گیرندگان ایالات متحده را بسته و مانع استفاده قاطع از … با وجود خروج ترامپ از توافق برجام و تحمیل سیاست فشار حداکثری به تهران، …


تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی نقض اصل ۶۵ قانون …

محجوب تصریح کرد: با توجه به اینکه آئین نامه داخلی مجلس در تصویب طرح … تشکیل وزارت بازرگانی اساسا به نفع کشور، صنعت، تولید و خودکفایی نیست. … داده و دیپلماسی فشار حداکثری و برجامی شکست خورده و نتیجه عکس داده است! ….. با احتساب نرخ حداقلی 45 سنت برای هر لیتر بنزین، رقم یارانه پنهان این حامل …


شوک ناطق نوری به اصولگرایان/رهبری موافق اقدامات خودسرانه …

احمدرضا درویش: دیگر از ارشاد مجوز ساخت نمی‌گیرم و. … یک‌بار مصرف خود سالانه حدود ۳۳ هزار تومان کارمزد به بانک پرداخت کنند …. نمی‌دهد ولی چون به فصل سوم قانون اساسی که درباره حقوق ملت است، توجه نمی‌شود مجبوریم قانون عادی تصویب کنیم. … این نشان دهنده اعتماد به نفس ملی و نماد شکست فشار حداکثری بر ایران است …


زنان در جبهه اصلاحات، سیاهی‌لشکر هستند! – مشرق نیوز

تحليلي مشرق نيوز مي باشد و استفاده از مطالب …


تخلف در واگذاری اراضی کشاورزی یک منطقه در قزوین به 2 مامور …

این اداره در اقدامی خلاف قانون به جای اینکه آگهی مزایده را در روزنامه محلی … با توجه به اینکه در این پرونده پای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی استان در میان …. برای امر مسکن در خارج محدوده (‌قانونی) شهرها اعم از اینکه ‌داخل و یا خارج از … تأکید صوری در اسناد واگذاری به استفاده از اراضی برای گردشگری مانع …. طراحی و تولید: نستوه.


تاکید رهبر انقلاب بر اصلاح فضای کسب و کار + فیلم | تی …

مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی بر اصلاح فضای کسب و کار تاکید کردند.


برگزاری مانور مقابله با حمله شیمیایی در لبنان + فیلم | تی …

به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، مانور بزرگ مقابله با تجاوز شیمیایی و رادیو اکتیو با حضور نیرو‌های ارتش، وزارت بهداشت و …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر