BOLR

ایران از نظر شاخص توسعه انسانی جزء ۷ کشور برتر جهان است

ایران از نظر شاخص توسعه انسانی جزء ۷ کشور برتر در جهان

در این گزارش با اشاره به این موضوع که کشورمان از نظر رشد شاخص توسعه انسانی جزء ۷ کشور برتر در جهان است، توجه به این ظرفیت به منظور …


ایران از نظر شاخص توسعه انسانی جزء ۷ کشور برتر جهان است …

اشاره به حضور ایران در بین هفت کشور برتر جهان از نظر شاخص توسعه انسانی و طرح پیشنهاد ارتقای ویژگی های اجتماعی و شخصیتی و کیفیت …


ایران از نظر شاخص توسعه انسانی جزء 7 کشور برتر جهان است …

در کمیسیون علمی و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان شد که کشور ایران از نظر رشد شاخص توسعه انسانی جزء 7 کشور برتر در جهان است.


ایران از نظر شاخص توسعه انسانی جزء 7 کشور برتر جهان است …

ایران از نظر شاخص توسعه انسانی جزء 7 کشور برتر جهان است. اشاره به حضور ایران در بین هفت کشور برتر جهان از نظر شاخص توسعه انسانی و طرح پیشنهاد ارتقای …


فهرست کشورها بر پایه شاخص توسعه انسانی – ویکی‌پدیا …

نقشهٔ جهان که کشورها را بر پایهٔ شاخص توسعهٔ انسانی دسته‌بندی کرده است. … در این مقاله فهرستی از کشورها برپایه شاخص توسعه انسانی به صورت … فهرست زیر بر اساس گزارشی است که در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸ از داده‌هایی که در ۲۰۱۷ گردآوری شده، … ۷, △ (۱), هنگ کنگ, ۰٫۹۳۳, △ ۰٫۰۰۳ …. ۶۰, △ (۱), ایران, ۰٫۷۹۸, △ ۰٫۰۰۲ ….. ۱۰ کشور برتر …


شاخص توسعه انسانی در ایران بالاتر از میانگین منطقه و جهان است

شاخص توسعه انسانی، یک شاخص ترکیبی است که وضعیت کشورها را در مورد اهداف بنیادین توسعه با یکدیگر مقایسه می‌کند؛ اهداف بنیادین توسعه …


شاخص – وزارت ارتباطات

ارتباطات و فناوري اطلاعات در ايران از منظر شاخص‌هاي بين‌المللي در سال 2016 … اطلاعات در بين كشورهاي جهان و كشورهاي منطقه چشم‌انداز سند بيست‌ساله توسعه كشور است. …. در سال 2015 از ده كشور برتر جهان در اين شاخص 7 کشور از قاره اروپا بوده‌اند و … جدول IDI و كشورهاي كوبا و كريباتي در بين كشورهايLCCs جز اين كشورهاي مي‌باشند.


امکان‌سنجی ایجاد موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با کشورهای …

ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ آن در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن آﯾﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ … و ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل. ﻧﻈﺮ. ﻣﯽ. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ . ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﮔـﺮوه ﺑـﺮﯾﮑﺲ از ﻟﺤـﺎظ اﻗﺘـﺼﺎدی دارای … ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺎرت ﻣﮑﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻧﯿﺎزﻫﺎی وارداﺗﯽ و ﺻـﺎدراﺗﯽ اﯾـﺮان و ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را …. ﺎص داده اﺳﺖ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮزﯾـﻞ و اﯾـﺮان ﺟـﺰء ﮐـﺸﻮرﻫﺎی دارای. ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ دارای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷ …


گزارش شاخص جهانی نوآوری؛ ایران در “تولید علم” تحولی …

بر اساس جدیدترین گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال 2019، ایران در دو دهه اخیر در تولید علم تحولی چشمگیر داشته و به رتبه‌های برتر دنیا در حوزه‌های … رتبه‌بندی کشورها بررسی می‌کند و چشم‌اندازها و چالش‌های نوآوری در آن حوزه را … شاخص توسعه انسانی سازمان ملل (HDI) اشاره کرده و آورده است: متوسط طول … لیگ ایران و جهان.


اصل مقاله 9.06 MB – سیاست‌های راهبردی و کلان

است که وضعیت کشورهای در حال توسعه در قیاس با کشورهای توسعه یافته در … است. همچنین براساس نتایج مطالعه به نظر می رسد، کشورهایی که در بهبود شاخص های حکمرانی … آزادی اقتصادی جز کلیدی در هر تلاش به سمت بهتر شدن اقتصاد و اجتماع است (فریدمن، ۱۹۶۲). ….. رتبه اول و دوم به ترتیب به مصر و جمهوری اسلامی ایران با نمره های ۹ و ۷.


بررسی رابطه بین گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی در …

از این رو در این پژوهش، رابطه بین صنعت گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی با … صنعت گردشگری پس از صنایع خودروسازی، ساختمان و غذایی، چهارمین صنعت برتر جهان است. … جزء 9 کشور نخست دنیا و از لحاظ جاذبه‌های اکوتوریستی در میان 10 کشور برتر … این شاخص از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد که در این میان ظرفیت‌های صنعت …


بررسي مقايسه اي ايران و كره جنوبي – تارنماي اطلاع رساني …

خوشه برتر سال 95 …. در جنگ دو كره نيز زير بناهاي اقتصادي كره از بين رفت و اين كشور تاحد بسياري به … اما توليد ناخالص داخلي سرانه كه به عنوان شاخص توسعه اقتصادي مطرح است … براي يافتن پاسخ اين سوال راهي جز تحقيق در كشورهاي ديگر وجود ندارد. … جنوبي از نظر عدم فساد اداري در جايگاه سوم جهان معرفي شده است(يانگ،1386:116).


فناوری نانو در ایران – STATNANO

این گزارش روند رشد و توسعه فناوری نانو در ایران را طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد. … این سند آن است که ایران تا سال 1393 در میان 15 کشور برتر جهان قرار گیرد. … سرمایه‌های انسانی و برنامه‌های راهبردی برای تولید علم، توسعه فناوری و …. از نظر کمی و کیفی شرایط بهتری نسبت به دیگر کشورها ( به جز آمریکا و چین) دارند.


مقایسه شاخص توسعه انسانی ایران، قبل و بعد از انقلاب/ ایران …

مقایسه این وضعیت با پیش از انقلاب اسلامی جالب است. … گروه اقتصادی: گزارش توسعه انسانی سازمان ملل که هر ساله منتشر میشود و در آن کشورهای جهان را از نظر شاخصهای توسعه انسانی مانند … سال حکومت پهلوی است از نظر توسعه انسانی، جزء کشورهای دارای توسعه …. این مجلس را می توان عصاره فضائل ملت نامید؟! (۷ نظر) …


Untitled

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر …. توسعه انسانی مرکب از سه جزء اساسی توسعه انسانی است که عبارتند از … مقایسه با سایر کشورهای جهان از نظر شاخص توسعه انسانی ۱۰۹ بوده است [۱۰] …


ایران از نظر شاخص خالص مهاجرت، در میانه کشورهای جهان

از سال 2013 ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت انسان‌ها در زمین از ﻧﺮخ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ انسان‌ها ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮفته است. … از سوی دیگر کشورهای مهاجر فرست نیز دو سیاست اصلی حفظ استعدادهای برتر و نخبگان خود … ایران در گزارش سازمان همکاری‌ اقتصادی و توسعه (2015) جزء 20 کشور اول و در …


افت 2 پله ای ایران در شاخص توسعه انسانی

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، نمره ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در این … توسعه یافته ترین کشور جهان از نظر شاخص های توسعه انسانی معرفی شده است. … به جز سنگاپور که در سال 2013 با سه رتبه صعود در جمع 10 کشور برتر …


ماهنامه مدیریت بازارکارایران

مهـم سياسـت گذاري در اقتصـاد ايـران اسـت و تبديـل تهديدهـاي ناشـي از آن به. فرصـت بـراي اقتصـاد مي … شـده تـا جمعيت ايـران نيز همانند جمعيت بسـياری از كشـورهای جهـان روند رو …. فراهـم نمـود و بـه منظور بهبـود كيفيت نيروی انسـانی، اجـرای برنامه های توسـعه ….. اشـتغال دوره قبل و شـاخص ظرفيت )پاراكسـی بهره وری( در نظر گرفته می شـود.


توسعه نیافتگی ایران در فرایند توسعه (یک) – حاما

آیا ساختارها و فرهنگ‌های جوامع جهان سوم، ظرفیت به‌کارگیری از الگوی توسعه‌ای … ایران کشور در حال توسعه ای است وتوسعه یک فرایند است ومنتهی اینکه یک کشور در کدام مرحله از فرایند توسعه است با بررسی شاخص ها وآمارها قابل … پس اگر توسعه ایران را یک هرم در نظر بگیریم که متشکل از سه مثلث با 9 ضلع بدانیم.


ﺑـﺮرﺳـﻲ ﻣﺒـﺎﻧـﻲ و ﺷـﺎﺧﺼـﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﻮر و ﺟﺎﻳﮕ

ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر در. ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از. ﻛﺸﻮرﻫﺎ. ي ﻣﻨﺘﺨﺐ. (. ﺷﺎﻣﻞ. ﻛﺸﻮرﻫﺎي. ﻣﻨﺘﺨﺐ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ … ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. و. ﻛﺸﻮرﻫﺎي. ﻣﻨﺘﺨﺐ. ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ اﻳﺮان. ) ﺑﺮرﺳﻲ و. ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺮان. ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ. ﺷﺪه اﺳﺖ ….. اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر. از ﻧﻈﺮ. OECD. اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺑﻄﻮر. ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ، …. ﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي. ICT … زﻳﺮ ﺟﺰء ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ. : 1.


؛ هاي مديريت فناوري ارزيابي وضعيت بخش فناوري اطالعات و …

مقدمه. فناوری های برتر، جزء اساسی ترین عوامل توسعه و تکامل یک کشور … وارتباطات در ایران و عدم توسعه مطلوب بخش در اقتصاد ملی، به نظر … متن، تصویر) اشاره گردیده است [۷] …. اطلاعات و ارتباطات موردنیاز است اعم از: منابع انسانی، منابع مالی، قوانین.


فصل بيست و يکم – مقايسه اقتصاد ايران با کشورهاي منطقه

٢٠٠٩. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻭﺿﻌﻴﺖ. ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫـ. ﺸ. ﺖ ﺷـﺎﺧﺺ. ﮐـﻼﻥ … ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ. ﺯﻧﺪﮔﻲ. ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ. ﻣﻨﺒﻊ ﺁﻣﺎﺭﻱ. « ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺟﻬﺎﻥ ….. ﺭ. ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺳﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ. ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﻃﻲ ﺳﺎﻝ. ﻫـﺎﻱ. ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﺑ. ﺠﺰ ﺳﺎﻝ. ٢٠٠٦ ….. ١١. ﻭ. /٤. ١٢. ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺗﺮﮐﻴﻪ. ﺗﺮﮐﻴﻪ. ﺗﺮﮐﻴﻪ. ﻣﺼﺮ. ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ. ۰. ۷. ۱۴. ۲ …


ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﺮان از ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ – معاونت برنامه ریزی و …

اﻳﻦ ﮔﺰارش، ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰارﺷﻲ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻌﻴ. ﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ را در. 193. ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﮔﺬاران ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ …


ایران پیشرو – دستاوردهای انقلاب اسلامی

ايران جزء ده کشور اول جهان در تولید بیوایمپلنت های استخوانی است. … به روزرسانی آمار خود اعلام کرد شاخص توسعه انسانی در ایران ۰.۷۹۸ است که این کشور … ایران گفت: ایران در حوزه چشم پزشکی جزو 15 کشور نخست جهان است و از نظر … کشور ما در شمار ده کشور برتر جهان در تولید محصولات باغی و از صادرکنندگان مهم میوه در دنیاست و به جز …


رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در هند – فصلنامه مطالعات شبه …

کشور هند، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دموکراسی‌های جهان، می‌تواند محل توجه محققان … در این مقاله، پس از تبیین مفاهیم دموکراسی و شاخص توسعه انسانی، زمینه‌ها و علل توسعه … مفهوم توسعه انسانی، خود گویای آن است که هدف اصلی توسعه، بهره‌مند ساختن راستین … در تأیید نظر فوق‌الذکر می‌توان به پژوهش انجام شده توسط بافنده‌ ایماندوست و …


اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ ي ﺑﻨﺪ رﺗﺒﻪ ي ﻫ – مدیریت سلامت

ﮐﺸﻮرﻫﺎ. ي. ﺣﻮزه ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ي. ﺳﻼﻣﺖ ﻣ. ﯽ. ﺑﺎﺷﺪ … از رﺑﻊ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﻪ. ﺻـﻮرت ﻫـﺪف و. ارزش ﺑﺮﺗﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﯾ. ﺎﻓﺘﻪ. و ﺗﻮﺳﻌﻪ … ﺳــﺮاﻧﻪ، ﺷــﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ،ﺷــﺎﺧﺺ درآﻣــﺪ ﭘﺎﯾــﺪار … ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ … ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬـﺎن، … ﯾـﯽ. ، ﻫﻤــﻮاره ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬـﻢ. ﺗــﺮﯾﻦ اﻫـﺪاف ﻧﻈــﺎم. ﺟﻤﻬـــﻮري اﺳـــﻼﻣﯽ اﯾـــﺮان. اﺳـــﺖ.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر